producties

A Man Of No Importance

Muziek van Stephen Flaherty
Liedteksten van Lynn Ahrens
Gebaseerd op de film "A man of no importance"

A Man Of No Importance is het verhaal
van Alfie Byrne een man van middelbare leeftijd, busconducteur van beroep en in zijn vrije tijd regisseur van de amateurtheatergroep de St. Imelda players. Deze musical speelt zich af in het streng katholieke Dublin van begin jaren zestig. Normen en waarden zijn vast verankerd in de katholieke doctrine en de angst voor sociale uitsluiting zorgt dat bijna niemand in het openbaar buiten de kaders treedt. Het is een traditioneel, enigszins bekrompen milieu met veel sociale controle. Maar heel in de verte is de vrije geest van de jaren 60 al voelbaar.

A man of no importance is geen musical over revolutie of hoog oplopende hartstochten. Het gaat juist over de kleine en menselijke dingen van het leven, zoals innerlijke strijd. Ook in muziek en vormgeving blijft het stuk intiem.

Nederlandse première
In opdracht van Totaal is dit stuk in het Nederlands vertaald. Totaal speelde deze productie in november 2011 en januari 2012.

[producties]